fbpx

W TROSCĘ O OCHRONĘ PAŃSTWA PRYWATNOŚCI

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FairTaxes4you s.r.o.

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2018

Niniejsze zasady zostały przyjęte przez spółkę FairTaxes4you s.r.o. z siedzibą pod adresem Húskova 226/4, 779 00 Olomouc – Nové Sady, Republika Czeska (dalej zwana „Spółką“).

Spółka FairTaxes4you rozumie Państwa obawy dotyczące ochrony danych osobowych udostępnionych naszej spółce za pośrednictwem strony internetowej spółki FairTaxes4you (dalej zwaną „Stroną internetową“). Niniejsze zasady zawierają informacje o tym, jaki rodzaj danych zbieramy na stronie internetowej i monitorujemy, jak korzystamy z powyższych danych oraz z kim dane współdzielimy. Podkreślamy, że udostępnione naszej spółce dane osobowe przetwarzamy w sposób odpowiedzialny i transparentny. W każdym momencie można złożyć wniosek o udostępnienie danych osobowych, ich poprawę lub usunięcie.

DANE ZBIERANE PRZEZ NASZĄ SPÓŁKĘ

Spółka zbiera dwa rodzaje informacji od użytkowników strony internetowej: „Dane osobowe“ (dane identyfikujące osobę, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami) oraz „Dane zbiorcze“ (dane niedotyczące konkretnej osoby oraz dane anonimowe).

Dane osobowe (np. imię, nazwisko, numer telefonu lub adres mailowy) są zbierane w sytuacji, gdy zostaną udostępnione za pośrednictwem formularza na Stronie internetowej, np. przy prośbie o wysyłanie informacji dotyczącej produktów lub do ogłaszania specjalnych promocji na Stronie internetowej.

Inne informacje, które mogą być danymi osobowymi (np. rodzaj przeglądarki, system operacyjny, adres IP, jedna ze stron otwieranych na naszej Stronie internetowej oraz czas spędzony na przeglądaniu stron) analizujemy za pośrednictwem usług analitycznych. Z powyższych informacji korzystamy w celch marketingowych, poprawiania Strony internetowej oraz zawartości, jak również w celu ochrony prawnej.

JAK KORZYSTAMY Z DANYCH, KTÓRE ZBIERAMY

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów, niż zostało to określone w niniejszych zasadach. Informacje, które nam zostaną udostępnione, możemy wykorzystać w następujących sytuacjach:

(a) w celu wysyłania odpowiedzi na Państwa złożone zapytanie. Na przykład w przypadku zapytania dotyczącego podatków, skorzystamy z otrzymanych danych kontaktowych oraz informacji podatkowych w celu wypracowania odpowiedzi na Państwa zapytanie;

(b) w celu wysyłania materiałów marketingowych dotyczących Spółki, zgodnie z Państwa wyborem. Powyższe materiały będziemy wysyłać wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie przez Państwa zaznaczona właściwa opcja na naszej Stronie internetowej, na której można się zapisać do ich odbioru (zasada „double opt - in“);

(c) w celu analizy, administracji i poprawiania strony internetowej;

(d) w celach marketingowych.

PRAWO DO INFORMACJI, MODYFIKACJI ORAZ USUNIĘCIA

Prawem przysługującym Państwu jest możliwość zwrócenie się do Spółki o informacje na temat danych osobowych, zakresu i celu, w którym Państwa dane przetwarzamy. Informacje przekażemy bezpłatnie w ciągu 30 dni. W przypadku złożenia takiego wniosku musimy sprawdzić, czy jesteście Państwo tą osobą, do której należą te informacje. W tym celu prosimy o zamieszczenie we wniosku danych umożliwiających dostateczną identyfikację Państwa osoby.

Prawem przysługującym nam jest możliwość odrzucenia wniosków o udostępnienie informacji, które są nieuzasadnione, powtarzalne lub wymagają nieuzasadnionego wysiłku do ich uzyskania.

Z uwagi na to, że dane osobowe podlegają zmianie z upływem czasu, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o wszelkich zmianach. W sytuacji, gdy okaże się, że nasze dane nie są aktualne, można zażądać ich poprawy.

W sytuacji, gdy została nam udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, można ją odwołać w dowolnym momencie. Prawo do usunięcia nie dotyczy danych przetwarzanych w ramach wykonywania umów zawartych z klientami oraz sytuacji, gdy na przeszkodzie stoją przepisy prawne oraz uzasadnione interesy.

WYSYŁANIE AKTUALNOŚCI NA SKRZYNKĘ MAILOWĄ

Jeśli otrzymaliśmy Państwa zgodę na wysyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych produktów lub informacji o zbliżającym się terminie podatkowym, skorzystamy z Państwa adresu mailowego tylko w tym celu. Nie przekazujemy adresu mailowego innemu podmiotowi. W sytuacji podjęcia decyzji o zaprzestaniu otrzymywania informacji drogą mailową w powyższym celu, zgodę można odwołać w dolnym nagłówku otrzymanej wiadomości mailowej, co będzie równoznaczne z wykreśleniem z listy mailingowej.

Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować również adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do siedziby naszej spółki.

FairTaxes4you s.r.o.
Húskova 226/4
779 00 Olomouc

JAK CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo zbieranych danych. W celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego zniszczenia, utraty oraz nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych, wprowadziliśmy technologie i zasady bezpieczeństwa oraz procedury odpowiednie do charakteru takich danych.

Spółka stosuje procedury bezpieczeństwa i środki, które uważa za odpowiednie do zakresu danych osobowych udostępnionych jej przez klientów i pracowników. Celem firmy jest zapobieżenie nieuprawnionemu dostępowi, przechowywania prawidłowych danych, zabezpieczenie możliwości ich prawidłowego wykorzystania oraz korzystanie z profesjonalnych standardów z danej dziedziny w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą danych przetwarzanych przez Spółkę w związku ze świadczeniem przez nią usług.

Spółka oczekuje od swoich usługodawców mających dostęp do danych osobowych powierzonych spółce przez naszych klientów lub pracowników w celu świadczenia usług na rzecz Spółki, że będą przestrzegać zamieszczone tutaj zasady ochrony prywatności w przypadku pracy z danymi klientów lub pracowników oraz traktuje podejście usługodawców do ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa informacji jako czynnik decydujący o tym, z którymi usługodawcami będzie prowadzona współpraca.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, którzy stali się naszymi klientami - skorzystali z jednego z naszych produktów, będą przechowywane przez 10 lat. Powyższy termin jest zgodny z decyzją zagranicznych urzędów skarbowych, które mogą się do nas zwrócić nawet po kilku latach z prośbą o udostępnienie danych naszych klientów. Po upływie 10-letniego terminu dane zostaną usunięte w sytuacji, gdy z klientem nie będziemy już współpracować, tj. klient nie będzie już używać żadnego z naszych produktów.

Dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, którzy nie stali się naszymi klientami, ale przekazali nam pewne dane osobowe za pośrednictwem jednego z naszych formularzy online, będą przechowywane przez 3 lata. Po tym czasie zostaną one usunięte.

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny jest Administrator, niemniej jednak dane osobowe dla Administratora mogą przetwarzać również następujące podmioty przetwarzające:

  • usługodawcy świadczący narzędzia mailingowe
  • dostawcy oprogramowania do analizy danych
  • usługodawcy świadczący usługi pocztowe
  • usługodawcy świadczący usługi hostingowe
  • dostawy oprogramowania do obsługi księgowej
  • tłumacze
  • doradcy podatkowi oraz ich asystenci
  • księgowi

OSTRZEŻENIE O ZMIANACH

Zalecamy podczas każdych odwiedzin naszej Strony internetowej zajrzeć również na tą stronę, ponieważ zasady według potrzeby aktualizujemy oraz przygotowujemy nowe. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, dalsze korzystanie ze Strony internetowej jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na ich treść.

Spolupracujeme s evropskými finančními úřady