fbpx
Někdy je opravdu těžké určit správné rezidentství. Každý si ho musíte určit sám, protože vaši aktuální situaci žádný úředník nezná. Většina z vás je daňovým rezidentem ve státě, ve kterém máte trvalé bydliště. Pokud máte dvě bydliště, pak jste rezidentem ve státě, kde je centrum vašich zájmů. Pokud nemůžete určit centrum vašich zájmů, pak je to tam, kde se více zdržujete. Pokud se zdržujete v obou státech stejně, pak rozhoduje státní příslušnost. A pokud to ani tady není jasné, pak se o vaší příslušnosti dohodnou státy mezi sebou. Nebojte se, dá se v tom zorientovat.
 

Co je to vlastně rezidentsví?

Rezidenství je upraveno jak ve vnitrostátních právních předpisech příslušného státu, tak i ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Česká republika má tuto smlouvu podepsanou s více než 80 zeměmi světa a ve smlouvě se dozvíte, který ze států má právo váš příjem zdanit.

Mohu být rezidentem ve více státech?

Každá země má jiné podmínky zdanění jednotlivých druhů příjmů, proto je vždy nutné vycházet z konkrétní smlouvy s danou zemí. Znát zemi svého rezidentství je důležité hlavně proto, abyste věděli, kterému státu budete odvádět daň z příjmů. Jelikož není možné mít více rezidentství, musíte přesně vědět, ve které zemi jste daňový rezident, a ve které ne.

Možná se také setkáte s pojmem daňový domicil. Daňový domicil je potvrzený dokumentem, který vám vystaví finanční úřad. Tam, kde máte daňový domicil, tam jste daňovým rezidentem. Finanční úřad vám tímto formulářem potvrdí vaše trvalé bydliště. 

Daňový rezident v ČR a na Slovensku

Za daňového rezidenta jste v České republice považováni, pokud zde máte trvalé bydliště, bydlíte zde v pronájmu nebo taky pokud se v Česku zdržujete minimálně 183 dní v kalendářním roce. Jako daňový rezident musíte ve svém daňovém přiznání uvést veškeré své české i zahraniční příjmy. Pokud dojíždíte za prací do zahraničí, ale nemáte tam přechodné bydliště, zdaníte své získané příjmy pouze v zemi, kam jste dojížděli. Jako český daňový rezident si můžete snížit daňový základ odčitatelnými položkami, můžete uplatnit slevu na poplatníka nebo daňové zvýhodnění na děti. Stejné je to pro Slováky. 

Daňový rezident v Německu a Rakousku

Daňovým rezidentem v Německu a Rakousku se můžete stát, pokud jste zde odpracovali více než 6 měsíců v jednom daňovém roce. Jestliže budete považováni za německého či rakouského rezidenta, můžete využívat veškeré výhody daňového systému (např. Kindergeld). Navíc pokud vyplníte a odešlete na finanční úřad v Rakousku formulář L1i, zajistíte si tím neomezenou daňovou povinnost. Rezidentství v obou zemích vám potvrdí finanzamt.

Daňový rezident ve Švýcarsku

Abyste mohli být ve Švýcarsku považováni za daňového rezidenta musíte splňovat některou z těchto podmínek – mít trvalé bydliště ve Švýcarsku, pracovat zde nejméně 30 dnů nebo pobývat 90 a více dnů jako nezaměstnaní.

Daňový rezident ve Velké Británii

Daňovým rezidentem ve Velké Británii se stáváte, pokud jste zde strávili v daňovém roce 183 a více dní, pracujete zde na plný úvazek po dobu 365 dní nebo je Velká Británie vaším trvalým bydlištěm, ať už ho vlastníte nebo jste v pronájmu alespoň 91 dní (z toho minimálně 30 dní v příslušném daňovém roce).  

Daňový rezident v Nizozemsku

Od roku 2015 můžete v Nizozemsku získat 3 daňové statusy: tuzemský (binnenlandse) plátce daně a oprávněný (kwalificerend buitenlands) nebo neoprávněný (niet-kwalificerend) zahraniční plátce daně. Pokud v Nizozemsku pracujete a zároveň zde máte trvalé bydliště, uvádíte do nizozemského daňového přiznání své celosvětové příjmy. Díky mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění se však nemusíte bát, že by se váš zahraniční příjem danil v Nizozemsku. To samé platí pro oprávněného zahraničního plátce daně, který sice nemá trvalé bydliště v Nizozemsku, ale v některém jiném státě EU. Jeho nizozemský příjem musí tvořit 90 % jeho celosvětových příjmů v daném kalendářním roce. Pokud vás nizozemský daňový úřad označí jako niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige, znamená to, že nemáte nárok na většinu daňových odpočtů ani na daňovou slevu na poplatníka a pravděpodobně jste rezidentem státu mimo EU.

Daňový rezident v Dánsku

Jako dánskému daňovému rezidentovi vám bude přiřazeno označení ubegrænset skattepligt, což znamená, že jste daňovým poplatníkem s neomezenou daňovou povinností, bydlištěm v Dánsku a veškeré celosvětové příjmy musíte nahlásit dánskému daňovému úřadu. Naopak se statusem begrænset skattepligtmáte své trvalé bydliště mimo Dánsko a dánský příjem je pro vás jen sezónní záležitost.

Jak vidíte, každá země má své vlastní podmínky pro rezidentsví. V některých zemích jste považováni za rezidenty už jen podle trvalého bydliště, u některých je těžké určit, kam vlastně spadáte. Pokud si nejste jistí svou situací, můžete se na nás obrátit a my vám rádi a zdarma poradíme. 
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Spolupracujeme s evropskými finančními úřady